Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Текстообработване
Професия: Оператор на компютър
 

       Професия код: 482030 Специалност код: 4820301
       Квалификационна степен: I степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
Здравословни и безопасни условия на труд. Лични предпазни средства. Пожарна безопасност. Работа с видео дисплей. Тютюнопушене.

Модул 2: Хардуер на компютъра
Модулът обхваща вътрешните функционални устройства, периферни и запаметяващи устройства в компютъра. Разгледани са подробно различните видове процесори, памети, дънни платки. Също така са разгледани запаметяващите устройства: флопидисково устройство, твърд диск, CD, CD-RW, DVD, DVD-RW. В края на модула са разгледани различните периферни устройства, които се използват в съвременните персонални компютри.

Модул 3: Операционна система Microsoft Windows
Модулът обхваща ролята и функциите на операционната система. Разгледани са весиите на операционната система Windows. Подробно е представена работа с операционната система.

Модул 4: Запознаване и работа с Microsoft Word
Word за Windows е изключително популярен и мощен редактор. Основните задачи при работа с Word включват въвеждане, редактиране и форматиране на текст, проверка на правописа и граматиката, и отпечатване на документ

Модул 5: Запознаване и работа с Microsoft Excel
Excel е програма, даваща възможност да създаваме таблици с изградени вътрешни зависимости между клетките. Ако се наложи промяна в някоя стойност, това автоматично ще се отрази на свързаните с променената клетка.

Модул 6: Запознаване и работа с Microsoft Power Point
Microsoft Power Point представлява графична програма за създаване на презентации. Презентацията от тип слайд шоу е създадена от серия слайдове, които могат да съдържат диаграми, графики, списъци с подточки, привлекателен текст, мултимедийни звукови видеоклипове и други обекти.

Модул 7: Компютърни мрежи и комуникационни системи
Представянето на компютърните мрежи е подчинено на идеята за функционалната декомпозиция, заложена в Еталонния модел. Консерватизма на този подход на пръв поглед отблъсква с абстрактността си с формалния характер на логиката на слоестата организация. Но това е границата между управляемостта на една технология и технологичния хаос


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година