Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Икономика и мениджмънт
Професия: Икономист
 


Модул 1: Икономика на предприятието

Модул 2: Организационни форми на бизнеса

Модул 3: Функции на мениджмънта. Управление на фирмата

Модул 4: Организационна структура и управление

Модул 5: Предприятието и обкръжаващата го среда

Модул 6: Маркетингови изследвания

Модул 7: Управление на персонала

Модул 8: Търговия

Модул 9: Цени и ценова политика

Модул 10: Търговско предприемачество и мениджмънт

Модул 11: Комуникационна политика


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година