Потребител  
Парола

Криптирана  Стандартна

 


Специалност: Графичен дизайн
Професия: Графичен дизайнер
 

       Професия код: 213070 Специалност код: 2130701
       Квалификационна степен: III степен чрез заплащане или ваучер
       Изисквания към кандидата: 16 години, Средно образование


Модул 1: Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Бизнес комуникация и съвременно общуване
Здравословни и безопасни условия на труд. Лични предпазни средства. Пожарна безопасност. Работа с видео дисплей. Тютюнопушене. Български речев етикет. Основни понятия. Обръщения.

Модул 2: Обща компютърна грамотност
Тук се разглежда хардуера на компютъра, операционна система Windows. Разглежда се работата с папки и файлове. Архивиране на документи. Работа с електронна поща. Работа с текстообработваща програма Microsoft Word. Работа с текстообработваща програма Microsoft Excel

Модул 3: Adobe Illustrator
Компютърна графика. Въведение в Adobe Illustrator. Панел с инструменти. Създаване и преобразуване на обекти. Слоеве. Печат. Маскиране на изображение. Работа с градиенти. Цветоотделяне

Модул 4: Adobe Photoshop
Запознаване с работната област. Слоеве. Маски и канали. Корегиране и подобряване на цифрови изображение. Растерни изображения и векторна графика. Подготовка на файлове за WEB

Модул 5: CorelDRAW
Описание на програмата. Палитри с инструменти и цветове. Елементи на работният прозорец. Операции с обекти. Менюта и команди. Работа с CorelDraw


© Всички права запазени 2011-2020, 'Виком 82' ЕООД Последното обновяване е направено на 02 Септември 2020 година